FAQ

 • Što najčešće pitate

 • Želite li saznati još nešto?

 • 01. Da li je diploma javno priznati dokument? DA


  02. Ima li prijemnog ispita? NE


  03. Imam li kao student izvanrednog studija status studenta? DA

  – Status studenta imaju studenti redovitog i izvanrednog studija, ne smiju biti zaposleni ili prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje.


  04. Mogu li izvanredni studij započeti po želji 01.02. ili 01.06 ili 01.10.? DA


  05. Da li program Slikarstvo uključuje i druge osnovne vizualne prakse? DA


  06. Mogu li sam izabrati sadržaje koji me posebno zanimaju? DA


  07. Odnosi li se to i na film, video, fotografiju? DA


  08. Plaća li se školarina pri upisu godine? DA


  09. Pokriva li školarina troškove diplomskog ispita? DA


  10. Postoje li i drugi (administrativni) troškovi? NE


  11. Mogu li se upisati do samog početka studija na pojedinoj godini? DA


  12. Da li da kod upisa pripremim portfolio? DA


  13. Priznaju li mi se pri upisu prije stečena znanja i vještine? DA


  14. Mogu li završiti izvanredni studij (8 semestara) u tri godine? DA


  15. Postoji li granica pri upisu vezana za godine? NE

 • Pitajte nas


  Dostupni smo za sva pitanja.

  Kontakt

  arthouse2012@gmail.com