KOLEKTIV I PREDAVAČI

 • Predavači
  u studijskoj godini
  2014/2015

  Pišite nam
 • Svi naši predavači su ugledni umjetnici i znanstvenici, koji sa svojim aktivnim sudjelovanjem obogaćuju slovensku i svjetsku kulturu. Mnogi djeluju i na području literarne i filmske umjetnosti te su autori mnogih umjetničkih radova i stručnih publikacija.

  Predavači-slikari imaju Priznanje umjetničkih radova, najvišu moguću umjetničku titulu koja je ekvivalentna nazivu doktora znanosti. Svi nositelji predmeta su visokoškolsko habilitirani predavači sa doktoratima iz različitih stručnih područja.

  1. Before
  2. After

  Mladen Jernejec

  — Dekan
 • Mladen Jernejec, docent, predmetno područje crtanje i slikanje je idejni suosnivač i formalni osnivač Škole crtanja i slikanja, prve slovenske samostalne visoke škole koja obrazuje na području slikarstva. Kao dekan ju vodi već od samog početka; nositelj je i profesor različitih predmeta. Suautor je programa Crtanje i slikanje i autor programa Slikarstva na 1. i 2. stupnju. Uz to je i NAKVIS-ov ekspert za ocjenjivanje visokoškolskih likovnih programa.
  1. Before
  2. After

  Dr. Mitja Peruš

  — docent,
  područje psihologija; predsjednik senata
  Biografija

  Dr. Mitja Peruš je diplomirani fizičar. Tema diplome: Asocijativne neuronske mreže sa fizikalnog vidika (mentor prof. dr. Igor Grabec).

  Završio je postdiplomski studij fizike i paralelno postdiplomski studij filozofije znanosti.

  Dr. Mitja Peruš je magistar filozofije znanosti / kognitivne znanosti. Tema radnje: “Asociativne nevronske mreže s fizikalnega vidika” (Neuronske mreže kao modeli procesa), mentor prof. dr. Andrej Ule). Doktorat ima iz psihologije/kognitivne neuroznanosti. Tema: “Conscious Image Processing – A Holonomic Model”    (Svjesno procesiranje slika – holonomski model), mentori prof. dr. Janez Musek i prof. dr. Karel H. Pribram. Istraživao je na različitim univerzama i institutima, najviše na ljubljanskom Kemijskom institutu, u Grazu, Londonu i Chicagu.

  Osnovao je Slovensko društvo za kognitivne znanosti.

  Radi na brojnim znanstvenim projektima (primjerice: Kvantne neuronske mreže – nova knjiga u SAD-u), te na projektima pedagoške (na primjer na Univerzi Sigmunda Freuda), humanističke, ekološke, društveno-kritične, kulturno-umjetničke i kompjutorske znanosti.

  Popis publikacija je na adresi: http://users.volja.net/mperus

  Na Školi crtanja i slikanje je nositelj i profesor kolegija Likovna percepcija i profesor predmeta Psihologija kreativnosti.

  Preporučena literatura za studente: “Vsenavzočnost zavesti” (Sveprisutnost svjesti); DZS, LJ, 1997,

  “Vse v enem, eno v vsem” (Sve u jednom, jedno u svemu); DZS, LJ, 1995.

  Za produhovljene čitatelje je knjiga:

  “Biomreže, mišljenje in zavest” (Biomreže, mišljenje i svjest); Satjam, MB, 2001, koja je i besplatno dostupna na: http://icarus.dzs.si/biomreze .

  Literarni radovi, npr. “Mistično v Sodobnost” 10, 1992 (Mistično u Suvremenost).

  Filozofska radovi, npr. “Bog, zavest, kvantni vakuum” (Bog, svijest, kvantni vakuum) u Novoj reviji 247/248 (2002), “Duhovni Univerzum” u Poligrafi 7-8 (1997) i na: rtv-slo.si/ars . Te sve radove i sažetu mudrost “Najgloblja stvarnost” (Najdublja stvarnost) potražite na: mitja_perus@t-2.net .

  1. Before
  2. After

  Dr. Vesna Kamin Kajfež

  — docentica,
  stručno područje Povijest umjetnosti
  Biografija

  Ljubljančanka dr. Vesna Kamin Kajfež je na Školi crtanja i slikanja nositeljica i nastavnica predmeta Povijest umjetnosti. Diplomirala je (summa cum laude!) na Univerzi u Ljubljani. Naslov njene diplomske radnje: “Tržaški arhitekt Matteo Pertsch” (Trščanski arhitekt Matteo Pertsch) – mentor: izr. prof. dr. Matej Klemenčič (Univerza u Ljubljani).

  Na Univerzi u Kopru je doktorirala iz povijesti umjetnosti sa dvojezičnom dizertacijom s nazivom “Življenje in delo beneškega slikarja med Benetkami, Rimom in Piranom: Angelo de Coster (1680-1730)” / Život i rad venecijanskog slikara među Venecijom, Rimom i Piranom: Angelo de Coster (1680–1736) / “Life and Work of a Venetian Painter Between Venice, Rome and Piran: Angelo de Coster (1680–1736)”. Mentor: doc. dr. Stanko Kokole (Univerza u Ljubljani); sumentor: prof. dr. Edward Muir (Northwestern University, Chicago).

  Od 2006 do 2012 godine je imala status i posao mlade istraživačice na Institutu za povijesne studije Znanstveno-istraživačkog centra Koper na Univerzi na Primorskem.

  Obavila je različite poslijediplomske seminare, sudjelovala na međunarodnim projektima i primala stipendiju stranih fakulteta i vlada.

  Njen pedagoški rad: asistentica, Odjel za baštinu Fakulteta za humanističke studije Univerze na Primorskem (od studenog 2006 do lipnja 2007 te od listopada 2008 do siječnja 2009); tutorka za dodiplomske studente Fakulteta za humanističke studije Univerze na Primorskem (akademska godina 2007-2008); sumentorica dodiplomskim studentima na njihovom istraživačkom projektu s naslovom “Kidričeva ulica – srce mesta”(Kidričeva ulica – srce grada) od siječnja do prosinca 2009.

  1. Before
  2. After

  Dr. Ernest Ženko

  — redovni profesor,
  područje Filozofija kulture
  Biografija

  Dr. Ernest Ženko se je rodio u Postojni. Sa Školom crtanja i slikanja sudjeluje već oko deset godina. Bio je nositelj i nastavnik predmeta Uvod u humanistiku i prirodoslovne znanosti (skupa sa dr. Mitjo Perušem). Trenutačno je nositelj i nastavnik predmeta Uvod u estetiku.

  Studirao je fiziku i filozofiju na Univerzi u Ljubljani gdje je 1997 godine diplomirao na Odjelu za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerze u Ljubljani. Diplomski rad: “Prostor v filozofiji, geometriji in fiziki” (Prostor u filozofiji, geometriji i fizici), mentor prof. dr. Marko Uršič. Na istom odjelu je 1999. godine magistrirao na području estetike. Magistarski rad: “Prostor v likovni umetnosti in znanosti (Leonardo da Vinci, Laslo Moholy-Nagy, Andy Warhol)” (Prostor u likovnoj umjetnosti i znanosti – Leonardo da Vinci, Laslo Moholy-Nagy, Andy Warhol), mentor prof. dr. Aleš Erjavec, sumentor prof. dr. Lev Kreft.

  Doktorsku disertaciju s područja filozofije je obranio 2002. godine. Naslov dizertacije: “Totaliteta in umetnost: Lyotard, Jameson in Welsch” (Umjetnost i cjelovitost: Lyotard, Jameson i Welsch), mentor prof. dr. Aleš Erjavec.

  Za vrijeme studija je pomoću istraživačke stipendije DAAD nadopunjavao svoje znanje na univerzi Friedrich- Schiller u Jeni te nakon toga još i na Kolleg Friedrich Nietzsche u Weimaru (Njemačka). Sudjelovao je na brojnim međunarodnim konferencijama, kongresima i kolokvijima. Član je Međunarodnog saveza za estetiku (IAA/AIE), Slovenskog filozofskog društva i jedan je od osnivača Društva filmski i video KRUG. Redovito objavljuje znanstvene radove i recenzije u časopisima. Njegova znanstvena monografija “Prostor in umetnost: prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo – Leonardo da Vinci Lazslo Moholy-Nagy, Andy Warhol” (Prostor i umjetnost: prostor u filozofiji, likovnoj umjetnosti i znanosti – Leonardo da Vinci,  László Moholy-Nagy, Andy Warhol), je izdana 2000. godine, 2003. godine još i monografija “Totaliteta in umetnost: Lyotard, Jameson in Welsch” (Cjelovitost i umjetnost: Lyotard, Jameson i Welsch).

  Profesor je filozofije kulture na Fakultetu za humanističke studije na Univerzi na Primorskem u okviru studijskih programa Kulturni studiji i antropologija te Medijski studiji. Uz to je i viši znanstveni djelatnik na Znanstveno-istraživačkom centru Koper i zamjenik je predstojnice Instituta za sredozemne humanističke i sociološke studije; na UP FAMNIT sudjeluje u okviru programa Biopsihologija. Pripada mu naziv Research Professor na Univerzi u Kaifengu u Kini.

  Dr. Ženkova područja istraživanja su filozofija kulture, estetika, medijska teorija, teoretska psihoanaliza, socijalna psihologija.

  1. Before
  2. After

  Dr. Vid Pečjak

  — zaslužni profesor,
  područje Psihologija
  Biografija

  Dr. Vid Pečjak se je rodio 7. siječnja 1929 u Ljubljani gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Odjelu za psihologiju Univerze u Ljubljani, gdje je i doktorirao. Kao redovni profesor je bio nositelj različitih kolegija. Kao izvanredni profesor je djelovao i na Havajima, San Diegu, Melbournu, Illinoisu i Klagenfurtu.

  Na našem zavodu predaje kolegij Psihologija kreativnosti od 1995 godine. Na osnovi izabranih predavanja na Školi crtanja i slikanja je objavio veoma važnu publikaciju “Psihološka podlaga vizualne umetnosti” (Psihološka podloga vizualne umjetnosti).

  Jedan je od najistaknutijih slovenskih psihologa, autor je 400 rasprava, od kojih je približno 50 stručnih radova i udžbenika.

  Kao pisac i psiholog je napisao oko 100 radova; dvije trećine stručnih iz područja psihologije. Najvažniji stručni radovi su “Psihologija spoznavanja”, 1977; Nastajanje psihologije, 1983; “Misliti, delati, živeti ustvarjalno” (Misliti, raditi, živjeti kreativno), 1987; “Politična psihologija” (Politička psihologija), 1995; “Psihologija staranja” (Psihologija starenja), 2007; “Človek in ekološka kriza” (Čovjek i ekološka kriza), 2010.

  Većina ostalih literarnih radova su znanstvenofantastične priče, romani, novele te putopisi i stripovi. Neke njegove radove možemo naći pod pseudonimom Div Kajčep (palindrom njegovog imena). Mnogi njegovi radovi su prevedeni, neki su pak podloga za filmske i televizijske scenarije i predstave – “Kam je izginila Ema Lauš” (Kuda je nestala Ema Lauš), “Doktor živih in mrtvih” (Doktor živih i mrtvih), “Pobegli robot” (Pobjegli robot) … Za knjigu “Drejček in trije Marsovčki” (Drejček i troje Marsovčića) je primio Levstikovu nagradu; TV film “Tretje življenje” (Treći život), snimljen po njegovoj noveli je osvojio prvu nagradu na međunarodnom filmskom festivalu Prix Futura u Berlinu. Njegova radijska igra, Pobjegli robot se je plasirala među najboljih pet na natjecanju Prix Japon u Tokiju.

  1. Before
  2. After

  Matic Kos

  — asistent,
  Kreativno crtanje i slikanje, Likovna teorija
  Biografija

  Diplomirani slikar Matic Kos je diplomant Škole crtanja i slikanja; na našoj školi je završio i dvogodišnje poslijediplomsko obrazovanje (PI). Nakon diplome je nadopunio svoje pedagoško-andragoško obrazovanje na Pedagoškom fakultetu u Mariboru.

  Matic Kos je slikar koji često koristi video kao sredstvo izražavanja. Sudjeluje i na različitim kolonijama i grupnim prezentacijama. Kao jednu od njegovih najvažnijih izložbi treba spomenuti “461” (slike, crteži, video) u Galeriji Medija u Zagorju ob Savi te prezentaciju “Glose k svetu, spletu  & vsakdanjosti” (Glose u svijetu, spletu & svakodnevnici) u Galeriji nad gradskom knjižnicom i čitaonicom u Idriji.

  Bavi se i likovnom teorijom, na Školi crtanja i slikanja sudjeluje kod predmeta Likovna teorija te kod svih ateljejičnih predmeta.

  Povremeno predaje u sklopu predavanja Izbrana poglavlja – istaknuti ćemo predavanje Likovna teorija i likovni rad Damiana Hirsta.

  1. Before
  2. After

  Anže Petelin

  — predavač,
  predmetno područje Studije boja
  Biografija

  Diplomirani slikar Anže Petelin se je rodio u Postojni. Nakon završene srednje škole se je upisao na Školu crtanja i slikanja u Ljubljani, koju je završio 2012 godine. Tema: “Van Goghove strasti. Vincent van Gogh – človek strasti” (Van Goghove strasti. Vincent van Gogh – čovjek strasti), mentor doc. mag. Mladen Jernejec. U studijskoj godini 2009/2010 je primio “Posebno priznanje odličnosti” te “Posebno priznanje za originalnost i kvalitetu” Škole crtanja i slikanja u 2012. godini. Anže Petelin je svestrani autor više od 200 slikarskih i više od 20 kiparskih radova; bavi se i umjetničkom fotografijom i piše pjesme.

  Sudjelovao je na brojnim grupnim prezentacijama između njegovih više od 20 samostalnih izložbi treba istaknuti sljedeće izložbene prostore: Veleposlaništvo RS u Londonu, Rotary club Zadar, KUD Trst, KUD Podpeč, Nebotičnik (neboder) i Galerija Semič. Sudjelovao je i na 11., 12., i 16. Slovenskoj kiparskoj izložbi (Mestna hiša u Ljubljani).

  1. Before
  2. After

  Zlatjan Čučkov

  — asistent,
  područje Film i montaža
  Biografija

  Zlatjan Čučkov je diplomirani filmski i televizijski montažer. Studirao je na Akademiji za film u Beogradu, a sada radi u Ljubljani. Montirao je 28 filmskih projekata, od toga je trećina cjelovečernjih filmova među ostalima: “Outsider”, “Porno film”, “Sladke sanje” (Slatki snovi), “Trpljenje mladega Igorja” (Patnja mladog Igora), “Ivana Kobilca – portret slikarke” (Ivana Kobilca – portret slikarice), “Distorzija”, “Alma M. Karlin: Samotno potovanje” (Alma M. Karlin: Osamljeno putovanje), “Videvanja van Gogha” (Viđanja van Gogha). Redovito sudjeluje kod montaže svih vrsta emisija na RTV Slovenija.

  Na Školi crtanja i slikanja je nositelj izbornoga predmeta Film i dodatnih sadržaja, povezanih sa filmom te sudjeluje kod produkcije studentskih filmova.

  1. Before
  2. After

  Mladen Jernejec

  — docent,
  područje Crtanje i slikanje
  Biografija

  Mladen Jernejec, akademski slikar, magistar umjetnosti je svestrani umjetnik. Bavi se slikarstvom, literaturom i filmom. Rodio se je u Ljubljani i odrastao u okolini naklonjenoj umjetnosti. Osnovnu školu je pohađao u Spodnjoj Šiški (mentori slikari Leon Koporc i Janez Močnik). Nakon toga se je upisao na 2. gimnaziju u Ljubljani (Šubičeva gimnazija). Njegov mentor na gimnaziji je bio slikar i filozof Igor Pleško. Već u mladim godinama se je počeo aktivno baviti slikanjem i sa 17 godina imao svoju prvu izložbu apstraktnih radova. Nakon mature je studirao na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani kod slikara Nikolaja Omerzije, Zorana Dideka, Kiara Meška i Štefana Planinca. Već kao student je imao mnogo samostalnih i grupnih izložbi i sudjelovao na svim završnim izložbama ALU. Kod profesora Gabrijela Stupice, jednog između najvećih slovenskih umjetnika je diplomirao 1975 godine i kod njega nastavio poslijediplomski studij. Godinu kasnije je primio Prešernovu nagradu za studente; nagrađeni radovi su bili izloženi u gradskoj galeriji u Ljubljani. Nakon što je profesor Stupica otišao u mirovinu, studij je završio pod vodstvom Jožeta Ciuhe i Kiara Meška.

  Postao je član Društva slovenskih likovnih umjetnika i dobio status samostalnog umjetnika na području kulture. Atelje u Staroj Ljubljani je koristio kao izložbeni prostor i tamo organizirao brojne vlastite i grupne izložbe, literarne večere i umjetnička druženja. Bavio se je i sa ilustracijama za djecu i sudjelovao kod nastanka knjige Govor dječjeg crteža, priredio je više od trideset radova za djecu i mladež. Povremeno se je bavio i grafikom te napravio dvije grafičke mape: “Sotočja” (Stjecišta) sa Janezom Pirnatom i Boštjanom Putrihom te “Spogledovanja” (Koketiranje) sa pjesnikom Milanom Deklevom.

  Među najvažnije možemo ubrajati njegove vlastite izložbe u galerijama: ŠKUC, Francuski kulturni centar Charles Nodier (“Mostovi”), Labirint (“Mala slika”), u Gradskoj galeriji (“Madagaskar”), Maloj galeriji i Modernoj galeriji (“Odslikavanja”) u Ljubljani; u Likovnom salonu Celje, Dolenjskom muzeju i galerijama Forum i Studentski centar u Novom Sadu. Brojne Jernejčeve slike su u vlasništvu uglednih javnih ustanova i zajednica (Državni zbor RS, Mobitel, Krka, Lesnina Inženiring, RTV Slovenija), a mnoge su i u privatnim kolekcijama.

  Iako mu nisu strani kreativnost unutar konceptualne umjetnosti, umjetničke knjige, fikcije ili filma, kao slikar češće stvara diptihe i triptihe većeg formata u kojima posebno istražuje stvarnost, gestu, strukturu te energetsku vrijednost likovnoga polja. Dobro poznaje renesansu, ali i apstraktnu umjetnost. U zadnje vrijeme se puno bavi i literaturom. Napisao i objavio je dvije knjige sa kratkom prozom: “Tristo let in dva dneva” (Tristo godina i dva dana) i “Ljubezni vremena” (Vremena ljubavi). Po vlastitome scenariju je režirao igrani cjelovečernji film “Videvanja van Gogha” (Viđanja van Gogha).

  Već kao dijete i nešto kasnije kao mladić, često putuje sa roditeljima u Istru, Italiju i Švedsku. Kao student je nastavljao posjećivati ugledne galerije u Veneciji, Firencama, Londonu, Parizu a kao diplomant u New Yorku. Putovao je u Francusku i kao gostujući umjetnik sudjelovao u Cité des arts Paris. Stručnjak je na području renesanse (Siena) kao i apstraktne umjetnosti, a uz to ga zanima i kreativnost u malim izoliranim kulturnim sistemima: putovao je u Polineziju i Mikroneziju te je dobar poznavatelj otočke države Yap. U okviru studija redovito putuje u Grčku, Italiju i Englesku.

   

   

  1. Before
  2. After

  Peter Ciuha

  — docent,
  predmetno područje Grafika
  Biografija

  Docent Peter Ciuha je studirao slikarstvo na ALU u Ljubljani (diplomski mentori Janez Bernik in dr. Jožef Muhovič). Nakon diplome je specijalizirao grafiku kod Lojzeta Logara, a od 2001. godine je magistar umjetnosti. Na Školi crtanja i slikanja sudjeluje kod predmeta Grafika i nositelj je kolegija Umjetničko-likovni projekt na 2. stupnju studija. Koautor je različitih osnovnoškolskih udžbenika za likovni odgoj. Razvio je metodu razvoja kreativnosti s crtanjem i slikanjem “Pet jezikov umetnosti” (Pet jezika umjetnosti). Puno se bavi vizualizacijom glazbe – sa projektima “Vizualizacija glasbe, likovne pedagogike in razvoja ustvarjalnosti” (Vizualizacija glazbe, likovne pedagogike i razvoja kreativnosti) je sudjelovao na međunarodnim konferencijama. 2011. godine je sudjelovao sa irskim fakultetom i istraživačkim centrom CLARITY na području mjerenja odaziva na rezultate vizualizacije glazbe pomoću boja.

  Peter Ciuha razvija prototip elektronskih mreža i klavijature glasovira sa svjetlećim tipkama u boji.

  Bavi se s crtanjem, slikanjem i grafikom, oblikuje i ilustrira – svoje radove je prezentirao na brojnim samostalnim i skupnim izložbama i dobio mnoge važne nagrade (npr. Posebno priznanje na Međunarodnom grafičkom bijenalu u Ljubljani za fraktalnu instalaciju “Maternica”). Nagrade je primio i za mentorstva i likovnu pedagogiju. Radovi su u brojnim uglednim EU kolekcijama (npr.: Jedkanica Kuepferstichkabinett – Grafička kolekcija bečke likovne akademije Albertina, Beč).

  Istraživanje boja je tematika njegovih akrilnih slika na papiru, platnu i pleksi-staklu te istraživanja u tehnici fraktalne kompjutorske grafike.

  Tu je razvio programe za oblikovanje forme, odabir i nadzor boja, tisak neograničenih veličina i izradu fraktalnih animacija. U posljednjim godinama sve više i više istražuje matematičke odnose između boja i glazbe. To ga je dovelo do sistema sviranja na instrumentima pomoću znakova koji pomoću boja pokazuju skladne odnose među tonovima.

  1. Before
  2. After

  Teo Spiller

  — asistent,
  Internetska umjetnost
  Biografija

  Teo Spiller
  asistent, internetska umjetnost

  1. Before
  2. After

  Rado Likon

  — asistent, direktor fotografije,
  područje Film
  Biografija

  Rodio se je u Ljubljani. Nakon završene gimnazije je radio kao asistent kamere na televiziji u Brnu, te se upisao na filmsku akademiju FAMU u Pragu. Studirao je filmsku i televizijsku kompoziciju, odnosno filmsku i televizijsku kameru. Na AGRFT u Ljubljani je kao docent predavao kolegij Filmska i televizijska kamera za režisere.

  Snimio je brojne cjelovečernje filmove (među najvažnijima su “Krč”, “Razseljena oseba”, “Leta odločitve”, “Christophoros”, “Poletje v školjki I i II”, “Primož Trubar”, “War Bus II”, “Soldat of Fortune”, “Train Of Death”, “Delta Force II” … ), dokumentarne filmove (“Mehanična poema”, “o Portugalski”, “Portret Jožeta Tisnikarja”, “Bljuz”, “Ura teče”, “Ben Daut”, “Fotograf”, “Good Rockin Tonight”, “Posel je posel”, “Zid”, “Cirkus Kansky”, “Balkanski revolveraši…”), televizijske serije i portrete i druge vrste filmova. Na Školi crtanja i slikanja radi kao predavač i direktor fotografije.

  1. Before
  2. After

  dr. Mirku Juteršku za sjećanje!

  — profesor,
  područje Povijest umjetnosti
  (1932-2011)

  dr. Mirko Juteršek je diplomirao Povijest umjetnosti i Povijest na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Doktorska tema: “Matija Jama, življenje in delo” (Matija Jama, život i rad). Napravio je i stručni ispit iz bibliotekarstva i radio kao asistent, docent i izvanredni profesor za povijest istočnoeuropskih umjetnosti – vještakjak za ikonografiju i rusku umjetnost na Odjelu povijesti umjetnosti na FF-u Ljubljani. Bio je i direktor Slavenske knjižnice u Ljubljani. .

  Na Školi crtanja i slikanja je bio od 1996. godine nositelj i predavač predmeta Povijest umjetnosti, te bio član senata i predsjednik senata.

  Umro je 2011. godine u Ljubljani.