OSNOVNI PODACI

osnovni_podatki

Sva pitanja u vezi sa upisom i studijem šaljite na našu elektronsku adresu: arthouse2012@gmail.com. Sa svakim interesentom ljubazno osobno porazgovaramo – kod nas ste uvijek dobrodošli!

Škola crtanja i slikanja

OPĆE INFORMACIJE

Ime visokoškolskoga zavoda: Šola za risanje in slikanje (Škola crtanja i slikanja)
Službena kratica: VŠRS
Pravno-organizacijski oblik: samostalni visokoškolski zavod
Stupanj studija: 1. i 2. stupanj
Ime akreditiranoga programa: Slikarstvo
Vrsta programa: visokoškolski, stručni
Oblik studija: redovni i izvanredni
Ukupno trajanje studija na 1. in 2. stupnju:
– u godinama: 5 godina
– u semestrima: 10 semestara
– u kreditnim bodovima: 300 ECTS
Status studenta: da
Jezici studija: slovenski, hrvatski, srpski (latinica), bosanski, engleski
Oblici studija: redni, izvanredni- na daljinu, uz posao, paralelni, individualni
Javne listine: diplome, duplikati diploma, prilozi k diplomi, potvrde o završenim studijskim obavezama
Ime na engleskom jeziku: Arthouse-College of Visual Arts
Motto: Aut viam inveniam aut faciam
Lokacija: http://g.co/maps/j35td

 

PRVI STUPANJ (DODIPLOMSKI STUDIJ)

TRAJANJE STUDIJA: 8 semestara, odnosno 240 ECTS
BROJ UPISNIH MJESTA: redovni studij 25, izvanredni studij 32
STRUČNI NAZIV: diplomirani slikar/slikarica (vs); skraćeno: dipl. slik.
Stručni naziv na engleskom: Bachelor of Fine Arts; skraćeno: BFA
ZAVRŠETAK STUDIJA: završene sve obaveze studijskog programa i nastavnih planova predmeta u opsegu od 240 ECTS; diploma (priprema, prezentacija, obrana diplomskih radova i diplomske radnje)

DRUGI STUPANJ (POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ)

TRAJANJE STUDIJA: 2 semestra, odnosno 60 ECTS
BROJ UPISNIH MJESTA: redovni studij 25, izvanredni studij 25
STRUČNI NAZIV: magistar/magistrica lijepih umjetnosti; skraćeno: mag. lik. um.
Stručni naziv na engleskom: Magister of Fine Arts, skraćeno: MFA
ZAVRŠETAK STUDIJA: završene sve obaveze studijskog programa i nastavnih planova predmeta u opsegu od 60 ECTS; diploma studija 2. stupnja (priprema, prezentacija i obrana magistarskog rada i magistarske radnje)

 • KONTAKT

  E-pošta: arthouse2012@gmail.com

  Splet: www.arthouse-si.com

  Adresa: Devova 18, 1000 Ljubljana

  Radno vrijeme za građane: po dogovoru

 • – Ulaz u Školu crtanja i slikanja je moguć samo na osnovi poziva

  – Pripadnici policije, zaštitara i oružanih snaga ne smiju ulaziti u prostore visokoškolskog zavoda bez prethodnog poziva.

  – Na visokoškolskom zavodu nije dozvoljeno djelovanje političnih stranaka.

   

  AUT VIAM INVENIAM, AUT FACIAM!