ZAŠTO NAS IZABRATI?

 • Škola crtanja i slikanja vodeći je slovenski visokoškolski zavod i vaš prvi izbor, jer nudi najkompleksniji redovni i izvanredni studij s najpovoljnijom školarinom i s najboljim vremenskim terminima. Studij bazira na vlastitim originalnim predmetima i pametno osmišljenom studijskom sadržaju.

 • Iz povijesnih činjenica i dugogodišnjih vlastitih iskustava znamo, da se samo dobro obrazovan, informiran, kreativan i nadaren slikar, može samouvjereno nositi sa svim izazovima u slikarstvu, sa lakoćom prelaziti u sva druga likovna područja i biti uspješan u svim umjetničkim aktivnostima. Studenta percipiramo kao likovnog intelektualca koji se razvija i potencijalno postaje umjetnik. Mi ga učimo, razvijamo, pratimo i vodimo na putu ka njegovom osobnom načinu izražavanja, u poznavanju i izboru vizualnih metoda.

Moto škole crtanja i slikanja je Aut viam inveniam aut faciam (Naći ću put ili ga sam stvoriti).
Odražava svu dinamiku neumornog traženja vlastitog umjetničkog izraza.

krasek2krasek2

 • Poslanje

  Poslanje i vizija visokoškolskog zavoda

  Škola crtanja i slikanja osposobljava studente koji imaju specifičnu likovnu nadarenost za samostalno likovno stvaranje na područjima slikarstva, lijepih umjetnosti, modernih vizualnih praksa i na najširem području likovnih umjetnosti, te svugdje gdje umjetnik stvara pomoću likovnog alata i likovnih elemenata, pronalazeći novu ideju postojeće stvarnosti putem likovno-umjetničke kreacije i preoblikovanja, bilo to kao samostalan umjetnik ili u sklopu različitih zvanja

  Sa ulaskom naše Škole u slovenski prostor kulture i obrazovanja se je prvi put otvorila mogućnost suvremenog školovanja na području slikarstva. Taj prostor je naime bio pod dugogodišnjim monopolom fakultetskog studija slikarstva.

  Mi smo jedini koji jasno određujemo svoju usmjerenost i predanost likovnom izrazu. Zato ćemo i u buduće ulagati svu energiju u razvoj, očuvanje i nadgradnju našeg programa koji čuva i njeguje tu našu viziju, ali se i prilagođava razvoju najsuvremenijih praksa i metoda.

   

 • Ciljevi

  Dva su osnovna cilja, koja se međusobno prepliću i zavise jedan o drugome:

  Naš diplomant pridobiva sposobnost zrelog, samostalnog, hrabrog, naklonjenog čovjeku i estetskog umjetničkog stvaranja na osnovi temeljitog likovnog obrazovanja dobivenog u ateljeu, teoretskom i stručnom radu na kojem diplomant, vrhunski likovni intelektualac, gradi svoj likovni nazor.

  Diplomant je sposoban rješavanja likovnih problema koji se pojavljuju na poslu, na kreativan i samostalan način, uspješno se služeći temeljitim znanjem i likovnim alatom. Stečena znanja sa područja likovne umjetnosti omogućuju rješavanje likovno-stručnih problema, razvijaju kritičnost, samokritičnost, odgovornost te promiću inicijativnost i stvaralačku odvažnost u vlastitom umjetničkom radu te u širokoj paleti različitih likovnih zvanja. Diplomant je dakle kompetentan umjetnik, koji može nakon završenog školovanja upotrijebiti svoje kompetencije, potražiti i upotrijebiti izvore informacija i izvesti najteže likovne zadatke. On razumije, uspoređuje, interpretira i povezuje (analizira te sintetizira) rezultate sa različitim teorijama i stručnim konceptima sa likovnog i drugih područja.

U ŠKOLU CRTANJA I SLIKANJA ĆETE SE UPISATI

 1. zato što ćemo vas individualno pratiti
 2. zato što želite studirati na suvremenoj školi koja, uz moderne sadržaje, pomno čuva likovnu praksu
 3. zato što su kolegiji vlastiti i originalni
 4. zato što je 1. stupanj studija najpotpuniji likovni studij u Sloveniji i Evropi (8 semestara)
 5. zato što možete utjecati na izbor stručnih sadržaja koje razrađujete u seminarskim radnjama
 6. zato što je izvanredni studij, zbog originalnog pristupa i organiziranosti sličan studiju “na daljinu”
 7. zato što kod upisa nema ograničenja s obzirom na starost studenta
 8. zato što imamo najveći izbor izvanstudijskih djelatnosti
 9. zato što …