POVIJEST


 • Začetak Škole crtanja i slikanja seže u 1990 godinu. Tada je zamisao o samostalnom visokoškolskom zavodu bila nešto posve novo. Uzrokovala ju je činjenica, da studij slikarstva i likovne umjetnosti traži svjež, nov, konkurentan te drugačiji pristup i sadržaj…

  Ustanovljen i akreditiran zavod je dobio suglasje za studijski program Crtanje i slikanje i počeo s radom. Sa ulaskom Slovenije u Evropsku uniju program se je prilagodio novim pravilima i direktivi u visokom školstvu te se kao takav i pod novim imenom Slikanje izvodi i dandanas. Kako bi sačuvali kvalitetu studija smo nakon bolonjske reforme zadržali 4-godišnji dodiplomski program koji smo nadogradili sa jednogodišnjih poslijediplomskim studijem.

Diplomanti i diplomski ispit

Ponosni smo na naše diplomante, diplomirane slikare, među kojima je gotovo jedna desetina stranih državljana.

Vidljivo je, da smo uvijek davali diplomi veliko značenje. Odraz temeljitog studiranja, angažiranog mentorstva i dobre pripreme studenata se izražava u inovativnoj prezentaciji i kvalitetnoj obrani diplomskih radnji i radova.

Diplomski radovi

Zreli i originalni radovi, posebno pripremljeni za diplomski ispit, napravljeni su u svim klasičnim i modernim likovnim izrazima i praksama.

Do sada su bile predstavljene originalne slike, crteži, stripovi, ilustracije, kiparska djela, happeningi, performansi, instalacije, mobili, zidno slikarstvo (mural), animirani filmovi sa lutkama, crtani film; modna, kazališna i umjetnička fotografija, multimedija i svjetlosni objekti, keramika, fuzija stakla, vitraji…

Diplomske radnje

Studenti su u diplomskim radnjama obradili cijelu plejadu različitih tema. Većina diplomanata je žestoko nadmašila očekivani stručni nivo.

I sami naslovi radnji pokazuju na široki izbor tema i na pedantno istraživanje vlastite kreativnosti:
Fajumski portret, Pogled beskonaćnosti, Zen u umjetnosti slikarstva – zen u pedesetim godinama, Feminizam u zapadnoj likovnoj umjetnosti, Psihoanalitička podloga likovne umjetnosti, Adam i nesvjesnost, Mater Dei-Marija, Eros-Tanatos, Kolaž, Modna fotografija, Povijest crtanog filma, Slikarstvo, grafika (reprodukcija) fotografija, Doživljaj likovne umjetnosti po teoriji C. G. Junga, Graphe-crtanje sa svjetlom, Značenje simbola na Chagallovim slikama, Crvena nit futurizma,Pristup umjetnosti kao ogledalo života, Ilustracija za djecu, Priroda i čovjek, Boja u kiparstvu, …

Izabrana poglavlja iz…

IZABRANA POGLAVLJA IZ… je naslov predavanja sa posebnim sadržajima. Predavanja su otvorena i za širu javnost. Pripremili smo ih više od šezdeset, izveli su ih predavači Škole crtanja i slikanja te drugi ugledni umjetnici i znanstvenici.

Izbor tema:

 • Smisao života, psihologija i umjetnost (dr. Vid Pečjak);
 • Osnovni parametri, važni kod stvaranja i vizualnoga čitanja likovnih radova (Darko Slavec);
 • Marketinški aspekti likovne djelatnosti (dr. Besim Spahić);
 • Vidno saznavanje – svjesno iskustvo i mozak (dr. Mitja Peruš);
 • Evklidska paradigma (dr. Ernest Ženko);
 • Slika 2000 (Milan Zinajić);
 • Nestanak kršćanskog humanizma u slikarstvu 16. stoljeća (dr. Lev Menaše);
 • Matija Jama, Frida Kahlo (dr. Mirko Juteršek);
 • Za sve su krivi operosi i nadvojvoda Ferdinand (Brane Kovič);
 • Oblikovanje stakla (Tanja Pak);
 • Interakcija kroja i tijela – likovna teorija i moda (dr. Tanja Podbevšek);
 • Film, montaža (Zlatjan Čučkov);
 • Direktor fotografije (Rado Likon);
 • Spavači, Zlatni rez malo drugačije, Trompe l oeil in grisaille, La Source (Mladen Jernejec);
 • Papir, umjetnička podloga (Jur Samec);
 • Ofelija, Ženska bez lica, Staklo kao medij za umjetničko stvaranje (Aja Vesna Ginovska);
 • Percepcije-neuronske mreže (dr. Mitja Peruš);
 • Damien Hirst (Matic Kos);
 • Umjetnička knjiga (Teo Spiller)…