STUDIJ

STUDIJ 1. STUPNJA
Najkompleksniji slovenski i evropski studij slikarstva, lijepih umjetnosti i modernih vizualnih praksa: 8 semestara, 240 ECTS

STUDIJ 2. STUPNJA
Originalan magistarski studij: 2 semestra, 60 ECTS

Redovni i izvanredni studij: uz posao, paralelni, individualni. Izvanredni studij je tako formiran, da je moguć i kao “studij na daljinu”. Obaveze za sve vrste studija su jednake.

OBLICI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA:

kompletiranje, dopunjavanje, produbljivanje, osuvremenjivanje znanja te detaljno istraživanje.

NEFORMALNO UČENJE I PRIPREMNA GODINA:

po potrebi organiziramo i programe osposobljavanja, tečajeve, ex-tempore, ljetne škole, radionice i stručne ekskurzije (radionice keramike, fuzije stakla i grafike te ogled venecijanskog bijenala su dio studija).
PRIPREMNA GODINA: njezina svrha je pridobiti znanja, koja su uvjet za upis na 1. ili 2. stupanj.