PREDMETI

Sadržaji predmeta su određeni studijskim planom. Detaljniji opis predmeta dobiju kandidati na informativnim danima i informativnim satovima. Više informacija je i u našem almanahu.

 • PREDMETI NA 1. STOPNJU:

  Kreativno crtanje i slikanje
  (8 semestara)

  – korištenje svih tehnika, motiva i slikarskih praksa; princip postepenog učenja i zahtjeva; uvod u slikarsku anatomiju i uvod u osnove prostora

  Seminar kreativnog crtanja i slikanja
  (8 semestara)

  – rješavanje kompleksnijih zadataka; studijski likovni rad postepeno postaje osobni, umjetnički likovni rad

  Umjetničko-likovni projekt (8 semestara)

  – zahtjevni likovni rad, zadatak ili projekt, koje se izvodi (plan, priprema i realizacija) svake školske godine i traje cijelu godinu

  Povijest umjetnosti (4 semestra)

  – upoznavanje umjetničkih radova i različitih razdoblja umjetnosti, sposobnost osnovnih usporedbi među različitim razdobljima i stilovima, upoznavanje najvažnijih umjetničkih spomenika od prapovijesti do danas

  Posebna poglavlja povijesti umjetnosti
  (4 semestra)

  – različiti povijesno-umjetnički sklopov, namijenjeni posebnim sadržajima

  Likovna teorija (2 semestra)

  – upoznavanje i usvajanje likovnih elemenata, upoznavanje i rukovanje umjetničkom formom i jezikom; analitičko i komparativno istraživanje procesa nastanka likovnog rada

  Likovne analize (4 semestra)

  – analiza primjene likovnih elemenata, proučavanje i razumijevanje likovne strukture umjetničkog rada; otkrivanje slabijih radova i usmjeravanje u bolja rješenja, odvraćanje od imitiranja i poticanje samokritičnosti; pregled najvažnijih umjetničkih radova i autora, povijesnih razdoblja, stilova i tehnika

  Likovne percepcije (2 semestra)

  – multidisciplinarnost, dojmanje procesa percepcije; likovna percepcija, percepcija vida; širenje inspiracije, horizonta i razumijevanja

  Uvod u estetiku (2 semestra)

  – različiti sklopovi: uvod u estetiku, uvod u filozofiju – začeci filozofije, važni filozofi, kritične teorije, modernost, post-modernost; izabrane teme iz estetike – lijepo, umjetnost, sublimno; različite teorije

  Psihologija kreativnosti (2 semestra)

  – psihološki temelji vizualne umjetnosti

  Studije boja (2 semestra)

  – teoretsko i praktično dopunjavanje znanja na području boja

  Grafika (2 semestra)

  – izabrane grafičke tehnike

  Film (2 semestra)

  – izborni sadržaj: uključuje sve, od scenarija do postprodukcije i snimanja filmova

 • PREDMETI 2. STUPNJA:

  Slikarstvo (sa likovnom analizom)

  (2 semestra)

  – drsko, suptilno i inovativno likovno stvaranje sa neprekidnim usmjeravanjem prema budućnosti; razvijanje sposobnosti samostalnog učenja i sposobnost povezivanja znanja i iskustva s područja likovne umjetnosti; umještanje spoznaja iz novih modernih tehnologija u vlastiti kreativni rad; pregled i nadzor nad kreativnim procesom; sposobnost kritičnog dijaloga sa posjetiteljima i stručnjacima kod prezentacije vlastitih radova; sposobnost stručnog predstavljanja vlastitih umjetničkih radova pomoću formalne likovne analize; planiranje, izvedba i analiza vlastite kreativnosti na javnim prezentacijama

  Umjetničko-likovni projekt (2 semestra)

  – izvedba projekta, kojeg je student prijavio kod upisa – sposobnost dugoročnog planiranja i izvedbe najzahtjevnijih likovnih zadataka, sposobnost povezivanja znanja i iskustva s područja likovne kreativnosti i likovno-teoretskih znanosti na širem području vizualnih umjetnosti; likovna analiza tuđih radova i upoznavanje sa različitim praksama suvremenih umjetnika; sposobnost stručnog predstavljanja umjetničko-likovnog projekta pomoću spoznavanja umjetničkoga sistema (pozornica, informacije, financiranje, ciljne javnosti), priprema prezentativnog paketa, uporaba novih medija kod komunikacije, prezentacija za gledaoce pred računalom

  Historijska analiza vizualnih medija

  (2 semestra)

  – preko historijske analize vizualnih medija i kroz oči estetike i teorije medija upoznavati, klasificirati i razumjeti vizualne prakse od prve polovice 20. stoljeća do danas; bolje razumijevanje vlastite kreativne prakse i otvaranje prostora za nove ideje; sposobnost konceptualnog izražavanja likovnih problema i klasifikacija vlastitog rada unutar historijske analize; komuniciranje u polju filozofije-estetike i povezivanje suvremenih praksa sa najsuvremenijima likovno-filozofskima teorijama; bolje razumijevanje suvremnih likovnih praksa, koje su tijesno povezane sa likovno-umjetničkim, kulturnim i društvenim sadržajem pomoću historijske analize vizualnih medija

Predmeti Likovna percepcija, Psihologija kreativnosti i Likovne analize su u potpunosti originalni teoretski predmeti koje je razvila Škola crtanja i slikanja. Također i kod svih ostalih predmeta je sadržaj određen na osnovi vlastite prakse i slijedi principu sinergije svih studijskih sadržaja. Iz klasičnih predmeta crtanja i slikanja smo predmete Kreativno crtanje i slikanje, Seminar kreativnog crtanja i slikanje te Umjetničko-likovni projekt razvili i oblikovali s namjerom uvažavanja veće kreativne inicijative studenta.