PRIJAVA K VPISU-hr

Prijavite se k vpisu

Kandidat se prijavi k vpisu tako, da izpolni Vpisni list Šole za risanje in slikanje in ga vrne po e-pošti.

Sestavni del vpisnega lista je tudi portfolio. Fotografije se pošilja po e-pošti ločeno ali integrirane v vpisni list.

Prijavo k vpisu nam lahko posredujete kadarkoli prek celega leta.

Prijava k vpisu vas še ne zavezuje h kasnejšemu vpisu.