VPRAŠANJA

 • Kaj največkrat vprašate

 • Želite izvedeti več?

 • 01. Ali je diploma javnoveljavna listina? DA


  02. Ali se opravlja sprejemni izpit? NE


  03. Ali bom tudi kot študent izrednega študija tudi imel status študenta? DA

  – študenti rednega in izrednega študija imajo status študenta, ne smejo pa biti zaposleni ali prijavljeni na zavodu za zaposlovanje.


  04. Ali kot študent izrednega študija lahko po želji pričnem s študijem ali 1. februarja ali 1. junija ali 1. oktobra? DA


  05. Ali program Slikarstvo obravnava tudi druge temeljne vizualne prakse? DA


  06. Ali lahko tudi sam vplivam na izbor posebnih vsebin, ki me zanimajo? DA


  07. Ali te vsebine obravnavajo tudi film, video, fotografijo? DA


  08. Ali vplačam šolnino ob vpisu v posamezen letnik? DA


  09. Ali šolnina pokriva tudi stroške opravljanja diplomskega izpita? DA


  10. Ali so so kakšni drugi administrativni stroški, naprimer ob vpisu ali med samim študijem? NE


  11. Ali se lahko vpišem do pričetka dela v posameznem študijskem letu? DA


  12. Ali ob prijavi pripravim portfolio? DA


  13. Ali se mi priznajo znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program? DA


  14. Ali lahko opravim izredni 8-semestrski študij v 3. koledarskih letih? DA


  15. Ali obstaja zgornja starostna meja za vpis? NE

 • Vprašajte nas


  Za vsa vprašanja smo vam na voljo.

  Kontakt

  arthouse2012@gmail.com