PREDAVATELJI 1. in 2. stopnja

 • Predavatelji

   

  (Spletne strani so v prenovi. Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo!)

   

   

 • Predavatelji so ugledni umetniki in znanstveniki, ki tvorno prispevajo k bogastvu slovenske in svetovne kulture. Mnogi ustvarjajo tudi na literarnem in filmskem področju; so avtorji številnih umetniških del ter strokovnih publikacij.

  Predavatelji slikarji imajo Priznanje umetniških del, najvišji umetniški naslov, ki je v postopku za volitve v naslov enakovreden pogoj doktoratu znanosti. Vsi nosilci predmetov so visokošolsko habilitirani predavatelji z doktorati na različnih strokovnih področjih.

  Do danes so sodelovali s šolo tudi umetniki, znanstveniki in strokovnjaki: dr. Marin Berovič, Dare Birsa, dr. Jaka Bonča, Marko Butina, dr.Milan Butina, dr.Mirko Juteršek, Dušan Kirbiš, Igor Kregar, dr.Tanja Mastnak, dr.Jure Mikuž, Silvester Plotajs Sicoe, Igor Rehar, Darko Slavec, Iris Skubin, Mojca Zlokarnik, Huiqin Wang

  1. Before
  2. After

  Dr. Mitja Peruš

  docent, predsednik senata,
  področje Psihologija (Likovna zaznavanja in Psihologija ustvarjalnosti)

  Biografija

  Dr. Mitja Peruš je diplomirani univerzitetni fizik. Tema diplome: Asociativne nevronske mreže s fizikalnega vidika (mentor prof. dr. Igor Grabec).

  Opravil je podiplomski študij fizike in vzporedno filozofije znanosti.

  Je magister filozofije znanosti / kognitivne znanosti. Tema naloge: Nevronske mreže kot modeli procesov (mentor prof. dr. Andrej Ule). Doktorat ima iz psihologije/kognitivne nevroznanosti. Tema: Conscious Image Processing – A Holonomic Model, somentorja prof.dr. Janez Musek in prof. dr. Karel H. Pribram. Raziskoval je na nekaj univerzah in inštitutih, največ na ljubljanskem Kemijskem inštitutu, v Gradcu, Londonu in v Chicagu.

  Zasnoval je Slovensko društvo za kognitivne znanosti.

  Dela na številnih projektih znanstvene narave (primer izvirnega dela: kvantne nevronske mreže – nova knjiga v ZDA), ter na projektih pedagoške (naprimer na Univerzi Sigmunda Freuda), humanistične, ekološke, družbeno-kritične, kulturno-umetniške in računalniške narave.

  Spisek objav je dosegljiv na: http://users.volja.net/mperus

  Na Šoli za risanje in slikanje je nosilec in izvajalec predmeta Likovno zaznavanje in izvajalec predmeta Psihologija ustvarjalnosti.

  Študentom priporoča knjigi: Vsenavzočnost zavesti (DZS, LJ, 1997),

  Vse v enem, eno v vsem (DZS, LJ, 1995).

  Za zelo poglobljene bralke/ce je knjiga:

  Biomreže, mišljenje in zavest (Satjam, MB, 2001), ki je tudi prosto e-dostopna na: http://icarus.dzs.si/biomreze .

  Literarna dela, npr. mistično v Sodobnost 10 (1992).

  Filozofska dela, npr. “Bog, zavest, kvantni vakuum” v Novi reviji 247/248 (2002), “Duhovni Univerzum” v Poligrafi 7-8 (1997) in na: rtv-slo.si/ars . Ta dela in povzeto modrost (“Najgloblja stvarnost”) si lahko zaželite pri: mitja_perus@t-2.net .

  1. Before
  2. After

  Dr. Ernest Ženko

  — redni profesor,
  področje Filozofija kulture (Uvod v estetiko, Historična analiza vizualnih medijev)

  Biografija

  Dr. Ernest Ženko je bil rojen v Postojni. Na Šoli za risanje in slikanje predava že več kot 15 let. Sprva je bil je nosilec in izvajalec predmeta Uvod v humanistiko in naravoslovje (skupaj z dr. Mitjo Perušom). Sedaj je nosilec in izvajalec predmetov Uvod v estetiko (na dodiplomski stopnji) in predmeta Historična analiza vizualnih medijev (na magistrski stopnji).

  Študiral je fiziko in filozofijo na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 1997 diplomiral na Oddelku za filozofijo Univerze v Ljubljani (Diplomsko delo: Prostor v filozofiji, geometriji in fiziki, mentor prof. dr. Marko Uršič). Leta 1999 je magistriral na področju estetike, na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete (Naslov magistrske naloge: Prostor v likovni umetnosti in znanosti (Leonardo da Vinci, Laslo Moholy-Nagy, Andy Warhol); mentor prof. dr. Aleš Erjavec, somentor prof. dr. Lev Kreft).

  Doktorsko disertacijo s področja filozofije je na istem oddelku zagovarjal leta 2002 (Naslov doktorske disertacije s področja filozofije: Umetnost in totaliteta: Lyotard, Jameson in Welsch; mentor prof. dr. Aleš Erjavec).

  V času študija se je s pomočjo raziskovalne štipendije DAAD izpopolnjeval na univerzi Friedrich-Schiller v Jeni ter nato na ustanovi Kolleg Friedrich Nietzsche v Weimarju (Nemčija). Sodeloval je na več domačih in mednarodnih kongresih, konferencah in kolokvijih. Je član Mednarodne zveze za estetiko (IAA/AIE), Slovenskega filozofskega društva in ustanovni član Društva filmski in video KROG. Redno objavlja znanstvene in strokovne članke ter recenzije v revijalnem tisku, leta 2000 je izšla njegova znanstvena monografija Prostor in umetnost: prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo – Leonardo da Vinci, László Moholy-Nagy, Andy Warhol, leta 2003 pa še znanstvena monografija Totaliteta in umetnost: Lyotard, Jameson in Welsch.

  Je tudi profesor za področje filozofije kulture na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije, kjer sodeluje v okviru študijskega programov Kulturni študiji in antropologija in Medijski študiji; je višji znanstveni sodelavec na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in namestnik predstojnice Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije; na UP FAMNIT sodeluje v okviru programa Biopsihologija. Ima naziv Research Professor na Univerzi v Kaifengu na Kitajskem.

  Dr. Ženkova raziskovalna področja so filozofija kulture, estetika, medijska teorija, teoretska psihoanaliza, socialna psihologija.

   

  1. Before
  2. After

  Matic Kos

  — docent, prodekan,
  področje Risanje in slikanje (Kreativno risanje in slikanje, Likovna teorija)

  Biografija

  Matic Kos je diplomant Šole za risanje in slikanje; po diplomi se je izobraževal tudi na Pedagoški fakulteti Maribor (pedagogika, andragogika). Na Šoli za risanje in slikanje je najprej opravil 2-letno podiplomsko izobraževanje Šole, kasneje pa še magistrski študij (summa cum laude) in si pridobil strokovni naslov magister likovne umetnosti

  Kot asistent sodeluje pri predmetih Kreativno risanje in slikanje ter Umetniško likovni projekt. Ukvarja se tudi z likovno teorijo; je izvajalec predmeta likovna teorija.

  Že v času študija in kasneje, kot sodelavec Šole za risanje in slikanje je prejel številna priznanja in pohvale za umetniške stvaritve.

  Je slikar, ki se izraža tudi v polju modernih vizualnih praks in videa. Sodeluje tudi na različnih kolonijah in skupinskih predstavitvah. Kot eno pomembnejših osebnih predstavitev velja izpostaviti “461” (slike, risbe, video) v Galeriji Medija, Zagorje ob Savii in predstavitev Glose k svetu, spletu & vsakdanjosti v Galerija nad Mestno knjižnico in čitalnico idrija

  Občasno predava v sklopu predavanj Izbrana poglavja; je velik poznavalec dela umetnika Damiana Hirsta.

  1. Before
  2. After

  Anže Petelin

  — predavatelj,
  predmetno področje Barvne študije

  Biografija

  Diplomirani slikar Anže Petelin je bil rojen v Postojni. Po opravljeni srednji šoli se je vpisal na Šolo za risanje in slikanje v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 2012. Tema: Van Goghove strasti. Vincent Van Gogh – človek strasti (mentor doc. mag. Mladen Jernejec). V študijskem letu 2009-10 je prejel “Posebno priznanje za odličnost”, v letu 2012 pa “Posebno priznanje za originalnost in kakovost likovnih del” Šole za risanje in slikanje. Je vsestranski ustvarjalec, ki je ustvaril prek 200 slikarskih in več kot 20 kiparskih del; ukvarja se tudi z umetniško fotografijo, poezijo in rockom.

  Predstavil se nam je na številnih skupinskih predstavitvah; med več kot dvajsetimi samostojnimi predstavitvami pa velja izpostaviti razstavišča: Veleposlaništvo RS v Londonu, Rotary club Zadar, KUD Trst in KUD Podpeč, Nebotičnik in Galerija Semič. Razstavljal je na 11., 12. in 16. Slovenski kiparski razstavi (Mestna hiša v Ljubljani).

  1. Before
  2. After

  Zlatjan Čučkov

  — docent,
  področje Film in montaža

  Biografija

  Zlatjan Čučkov je diplomirani filmski in televizijski montažer; študiral je na Akademiji za film v Beogradu. Ustvarja v Ljubljani. Za montažo je bil zadolžen pri 28-tih filmskih projektih, od katerih je tretjina celovečernih filmov (med drugim Outsider, Porno film, Sladke sanje, Trpljenje mladega Igorja, Ivana Kobilica – portret slikarke, Distorzija, Alma M. Karlin: Samotno potovanje, Videvanja Van Gogha). Redno se ukvarja z montažo vseh vrst oddaj na RTV Slovenija.

  Na Šoli za risanje in slikanje je nosilec in izvajalec izbirne vsebine Film in drugih izbirnih vsebin, povezanih s filmom; tvorno sodeluje pri nastanku študentskih filmov.

  1. Before
  2. After

  Mladen Jernejec

  — izredni profesor, dekan,
  področje Risanje in slikanje (Kreativno risanje in slikanje, Umetniško – likovni projekt, Likovne analize)

  Biografija

  Mag. Mladen Jernejec, akademski slikar, je vsestranski ustvarjalec. Ukvarja se s slikarstvom, občasno tudi z literaturo in filmom.

  Rojen v Ljubljani, odrašča v umetnosti naklonjenemu miljeju. Osnovno šolo obiskuje v Spodnji Šiški (mentorja slikarja Leon Koporc in Janez Močnik). Vpiše se na Šubičeva gimnazijo; mentor je slikar in filozof Igor Pleško. Že kot dijak veliko slika in 17-leten na gimnaziji tudi prvič samostojno razstavljal abstraktna dela. Po maturi študira na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri slikarjih Nikolaju Omerzi, Zoranu Didku, Kiarju Mešku, Štefanu Planincu ter Gabrijelu Stupici. Kot študent skupinsko in samostojno razstavlja in sodeluje na preglednih razstavah ALU. V letniku Gabrijela Stupice diplomira leta 1975; po diplomi vpiše podiplomski študij. 1976 prejme Prešernovo nagrado za študente; nagrajena razstavlja v Mestni galeriji v Ljubljani. Po upokojitvi profesorja Gabrijela Stupice podiplomski študij zaključi pri slikarjih Jožetu Ciuhi in Kiarju Mešku.

  Postane član Društva slovenskih likovnih umetnikov in pridobi status samostojnega ustvarjalca na področju kulture. Atelje v Stari Ljubljani uporablja kot razstavni prostor in v njem pripravi več osebnih in skupinskih predstavitev, literarne večere in umetniška druženja. Ukvarjal se tudi z otroško risbo in sodeluje pri nastajanju knjige Govorica otroške risbe (Slavica Pogačnik Toličič); pripravi več kot trideset predstavitev otroških in mladinskih likovnih del. Priložnostno se ukvarja z grafiko; pripravi dve grafični mapi: »Sotočja« z Janezom Pirnatom in Boštjanom Putrihom ter »Spogledovanja« s pesnikom Milanom Deklevo.

  Med pomembnejše šteje osebne predstavitve v galerijah: ŠKUC, Francoski kulturni center Charles Nodier (Mostovi), Labirint (Mala slika), v Mestni galeriji  (Madagaskar), Mali galeriji in Moderni galeriji (Odslikavanja) v Ljubljani; v Likovnem salonu Celje, Dolenjskem muzeju in galerijah Forum in Studentski centar v Novem Sadu. Veliko Jernejčevih slik je v lasti uglednih javnih ustanov in družb (Državni zbor RS, Mobitel,  Krka, Lesnina Inženiring, RTV Slovenija) mnogo pa jih je tudi v zasebnih zbirkah.

  Ustvarja diptihe in triptihe večjega formata, kjer raziskuje predvsem snovnost, gesto, strukturo in energetsko vrednost likovnega polja. Je dober poznavalec tako renesanse kot abstraktne umetnosti. Intenzivno se ukvarja tudi z literaturo. Je avtor dveh leposlovnih del Tristo let in dva dneva in Ljubezni vremena. Po lastnem scenariju je režiral igrani celovečerni film Videvanja Van Gogha. Njegovo najnovejše ustvarjanje, ki ga izkazuje delo Plameneča cipresa raziskuje področje pretapljanja literature v sliko in obratno.

  Kot otrok in kot dijak raziskuje potuje po Istro in Italijo. Kot študent obiskuje galerije in muzeje v Benetkah, Firencah, Londonu in Parizu, kot diplomant večkrat potuje v London in New York. Potuje po Franciji in kot gostujoči umetnik ustvarja v Cité des arts Paris.  Zanima ga ustvarjalnost majhnih izoliranih kulturnih sistemov: potuje po Polineziji in Mikroneziji- je zelo dober poznavalec otoške države Yap (Združene države Mikronezije). Študijsko redno potuje v Grčijo, Italijo in London. Na Šoli za risanje in slikanje je nosilec in izvajalec predmeta Likovne analize in ateljejskih predmetov.

  1. Before
  2. After

  Teo Spiller

  — docent,
  področje Risanje in slikanje (Spletna umetnost, Umetniško-likovni projekt)

  Biografija

  Teo Spiller je postal svetovno prepoznaven v ’90 letih prejšnjega stoletja s svojimi projekti s področja spletne umetnosti (net.art). Z njimi je sodeloval na številnih mednarodni festivalih in razstavah, ki so potekali tudi na tako uglednih prizoriščih kot so Beneški bienale ’99, Machida muzej grafične umetnosti v Tokiju, Irski muzej moderne umetnosti v Dublinu, Moderna galerija v Ljubljani, ipd. O njegovih delih so poročali številni mediji po celem svetu, med drugim New York Times, El Pais, CIAC Magazine, ORF radio in drugi. V svojih delih ga pogosto omenjajo strokovnjaki in študenti iz različnih koncev sveta. Nekateri ga tudi omenjajo kot prvega na svetu, ki je spletno umetnino prodal galeriji.

  Svoje izobraževanje na področju umetnosti je začel v ateljeju enega najuglednejših slovenskih slikarjev, profesorja Štefana Planinca, jo nadaljeval v tečajih na ALU in drugih slikarskih tečajih. Diplomiral je na Šoli za risanje in slikanje, kjer je zaključil tudi magistrski študij (diploma summa cum laude!); posledično je v njegovih delih poleg novomedijske neprestano prisotna tudi likovna komponenta.

  Hkrati z net.art projekti je ustvarjal tudi računalniške likovne kompozicije, ki jih je prikazal na samostojnih razstavah (npr. Galerija Commerce, Klub Cankarjevega doma, KUD France Prešeren) ter skupinskih (Mestna galerija Ljubljana, Mednarodni grafični bienale v Gyoru, Pixxelpoint, idr.) Pri tem predstavlja posebno poglavje serija “Oprijemljive spletne umetnosti” (Galerija Gradec v Zagrebu, Galerija Rael Artel v Parnuju), kjer je likovne kompozicije sestavljal iz gradnikov svojih spletnih projektov.

  V iskanju čim kreativnejše fuzije med znanostjo in umetnostjo se je povezal z inženirjem Tadejem Komavcem, ki je skonstruiral kompleksen sistem za drugačno prikazovanje slik, ki sta ga poimenovala X-lam. Projekti, zasnovani na fascinantnih napravah, ki prikazujejo sliko le, če jih znamo pravilno gledati, so bili predstavljeni na številnih lokacijah doma in po svetu, med drugim v Zagrebu, Beogradu, San Franciscu, Kairu ter v Moderni galeriji v Ljubljani ter Galeriji sodobne umetnosti v Celju.

  Pod vplivom tehnološki pripomočkov, “protez”, ki podaljšujejo človekovo izkušnjo in sposodnosti, je začel raziskovati koncept, ki ga imenuje “umetnik-kiborg”. Zgradil je robotizirano napravo, s katero izdeluje različne objekte, v katerih se prepleta konceptualno z likovnim. Grafične podobe, ki jih je izdelal stroj s flomastri na lesene plošče, so bile med drugim razstavljene na 30. mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani. Tam so bila razstavljena tudi dela iz druge serije, kjer je isti robot v lesene plošče vpisoval skrivnostno pisavo (prvič prikazano v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani).

  Literaturi se je približal tudi v nekaterih poznejših spletnih projektih, kot so Spam soneti, Novičarski soneti, SMS soneti in reklamni soneti, kjer je ustvaril platforme, ki skupaj z gledalcem ustvarjajo nekakšno novomedijsko poezijo. Ob svetovnem letu knjige, ki ga je gostila Mestna občina Ljubljana, je izdal knjigi umetnika Besedilnost novih medijev in Znakovnost novih medijev, v katerih je združil izkušnjo vizualne umetnosti s knjigo in novomedijsko izkušnjo. V instalacijah LIFE (Merlin Theatre v Budimpešti ob 20. obletnici samostojne Slovenije) in Vsiljivci (Kino Šiška, Ljubljana) je s sistemom za ta namen sprogramiranih računalnikov novomedijsko tekstualnost razširil še v fizični prostor.

  Podrobneje je njegovo delo opisano v javno dostopni publikaciji Net.art kot zgodovinska avantgarda – Kratka zgodovina spletne umetnosti in z njo povezana produkcija Zavoda Dober ter na njegovi Spletni strani

  1. Before
  2. After

  Rado Likon

  — asistent, direktor fotografije,
  področje Film

  Biografija

  Rodil se je v Ljubljani. Po končani gimnaziji je delal kot asistent kamere na televiziji v Brnu ter se vpisal na filmsko akademijo FAMU v Pragi. Študiral je filmsko in televizijsko kompozicijo oziroma filmsko in televizijsko kamero. Na AGRFTV v Ljubljani je predaval osem let kot docent, študijsko področje Filmska in televizijska kamera za režiserje.

  Posnel je številne celovečerne filme (med pomembnejšimi so Krč, Razseljena oseba, Leta odločitve, Christophoros, Poletje v školjki I in II, Primož Trubar, War Bus II, Soldat of Fortune, Train Of Death, Delta Force II … ); dokumentarne filme (Mehanična poema, o Portugalski, Portret Jožeta Tisnikarja, Bljuz, Ura teče, Ben Daut, Fotograf, Good Rockin Tonight, Posel je posel, Zid, Cirkus Kansky, Balkanski revolveraši…); televizijske nadaljevanke in portrete, namenske filme in drugo. Na Šoli za risanje in slikanje deluje kot predavatelj in direktor fotografije.

  1. Before
  2. After

  Kiki Klimt

  — docentka,
  področje Risanje in slikanje (Protografika, ilustracija)

  Biografija
  1. Before
  2. After

  Različni predavatelji

  področje Zgodovina umetnosti

  Biografija
  1. Before
  2. After

  dr. Vid Pečjak – v spomin!

  zaslužni profesor UL, ambasador znanosti,
  področje Psihologija (Psihologija ustvarjalnosti)

  (1929-2016)

  .

  1. Before
  2. After

  dr. Mirko Juteršek – v spomin!

  — profesor, likovni kritik,
  področje Zgodovina umetnosti (Zgodovina umetnosti, Posebna poglavja zgodovine umetnosti)

  (1932-2011)

  Dr. Mirko Juteršek je diplomiral iz Umetnostne zgodovine in Zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktorska tema: Matija Jama, življenje in delo. Opravil je tudi strokovni izpit iz bibliotekarstva in bil asistent, docent in izredni profesor za zgodovino vzhodnoevropske umetnosti – izvedenec za ikonsko slikarstvo in rusko umetnost na Oddelku zgodovine umetnosti FF v Ljubljani; Bil je tudi direktor Slovanske knjižnice v Ljubljani.

  Na Šoli za risanje in slikanje je bil od leta 1996 nosilec in izvajalec predmeta Umetnostna zgodovina, član senata in predsednik senata.

  Umrl je v Ljubljani, leta 2011.