SPLOŠNI PODATKI

Vsa vprašanja v zvezi z vpisom in študijem naslovite na naš e-naslov arthouse2012@gmail.com. Vsakega interesenta prijazno sprejmemo na osebni razgovor – pri nas ste vedno dobrodošli!

Šola za risanje in slikanje

SPLOŠNI PODATKI

Ime visokošolskega zavoda: Šola za risanje in slikanje
Uradna kratica: VŠRS
Pravnoorganizacijska oblika: samostojni visokošolski zavod
Stopnja študija: 1. in 2. stopnja
Ime akreditiranega programa: Slikarstvo
Status študenta: da
Jezik študija: slovenski, hrvaški, srbski (latinica), bosanski, angleški
Oblike študija: redni, izredni (na daljavo, ob delu, vzporedni, individualni)
Javne listine: diplome, dvojniki diplom, priloge k diplomi, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
Ime v angleškem jeziku: Arthouse-College of Visual Arts
Motto: Aut viam inveniam aut faciam
Lokacija: http://g.co/maps/j35td

PRVA STOPNJA

(DODIPLOMSKI ŠTUDIJ)

TRAJANJE ŠTUDIJA: izraženo s semestri: 8, izraženo s kreditnimi točkami: 240 ECTS
ŠTEVILO VPISNIH MEST: redni študij 25, izredni študij 25
STROKOVNI NASLOV: diplomirani slikar/slikarka (vs); kratica: dipl. slik.
DOKONČANJE ŠTUDIJA: opravljene vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti predmetov v obsegu 240 ECTS; diploma (priprava, predstavitev in zagovor diplomskih del in diplomske naloge)

DRUGA STOPNJA

(PODIPLOMSKI ŠTUDIJ)

TRAJANJE ŠTUDIJA: izraženo s semestri: 2, izraženo s kreditnimi točkami: 60 ECTS
ŠTEVILO VPISNIH MEST: redni študij 25, izredni študij 25
STROKOVNI NASLOV: magister/magistrica lepih umetnosti; kratica: mag. lik. um.
Strokovni naslov v angleškem jeziku: Magister of Fine Arts, kratica MFA
DOKONČANJE ŠTUDIJA: opravljene vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti predmetov v obsegu 60 ECTS; diploma 2. stopenjskega študija (priprava, predstavitev in zagovor magistrskega dela in magistrske naloge

PREDAVATELJI

dr. Vesna Kamin Kajfež, dr. Ernest Ženko, dr. Mitja Peruš, Peter Ciuha, Mladen Jernejec, Matic Kos, Teo Spiller, Anže Petelin, Zlatjan Čučkov, Rado Likon

VODSTVO IN STROKOVNI SODELAVCI

– dekan: Mladen Jernejec
– prodekan: Matic Kos
– predsednik senata: dr. Mitja Peruš
– referat, tajništvo: Amela Fehrić- Lišić
– računovodstvo: Mateja Erbežnik
– tehnolog: Momo Klašnja
– bibliotekarka: Danijela Jaklič
– tehnična podpora – splet: Artline d.o.o.

KONTAKT

– e-pošta: arthouse2012@gmail.com
– splet: www.arthouse-si.com
– pošta: Devova 18, 1000 Ljubljana
– uradne ure za občane: po predhodnem dogovoru

– Vstop v prostore Šole za risanje in slikanje je dovoljen le na osnovi povabila.

– Pripadniki policije, varnostnih služb in oboroženih sil ne smejo nepovabljeni vstopiti v prostore visokošolskega zavoda.

– Na visokošolskem zavodu ni dovoljeno delovanje političnih strank.

AUT VIAM INVENIAM, AUT FACIAM!