ŠTUDIJ

ŠTUDIJ 1. STOPNJE
Kompleksen, edini SI in EU osem-semestrski dodiplomski študij slikarstva, lepih umetnosti in modernih vizualnih praks (240 ECTS)

ŠTUDIJ 2. STOPNJE
Originalen projektni magistrski dvosemestrski študij (60 ECTS)

Izredni študij je oblikovan tako, da omogoča tudi vsem zaposlenim, oziroma vsem tistim, ki jim čas ne dopušča rednega študija, da ga dokončajo v predvidenem času.

Obveznosti za vse vrste študija so enake.

OBLIKE VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA: izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje, posodabljanje znanja.

NEFORMALNO UČENJE IN PRIPRAVLJALNI LETNIK:

po potrebi se pripravljamo tudi programe usposabljanja, tečaje, ex-tempore, poletne šole, delavnice in strokovne ekskurzije (delavnice keramike, fuzije stekla in grafike ter ogled beneškega bienala so del študijskega programa)
PRIPRAVLJALNI LETNIK je namenjeni pridobitvi znanj, ki so pogoj za vpis na 1. ali 2. stopnjo