ŠOLNINA

Imamo najbolj prijazno šolnino dodiplomskega študija, ki je za polovico nižja od šolnine sorodnih šol. Povedano drugače: 8 semestrov dodiplomskega študija na Šoli za risanje in slikanje vas stane manj, kot 6 semestrov na drugih šolah!

(Spletne strani so v prenovi. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo!)

Investicija v znanje

 • DODIPLOMSKI ŠTUDIJ- študij 1. stopnje

   

  • Šolnino za en letnik (2 semestra) izrednega študija se vplača ob vpisu
  • V primeru, da želi študent vplačati šolnino za dva ali več letnikov študija v enkratnem znesku, je upravičen do popusta

  2000 € / letnik

 • MAGISTRSKI ŠTUDIJ- študij 2. stopnje

   

  • Šolnino se vplača ob vpisu. Magistrski (izredni) študij traja 1 leto (2 semestra)

   

  2000 € / letnik

   

Šolnina za pripravljalni letnik dodiplomskega ali magistrskega študija je 2000 €; vplača se jo ob vpisu v letnik.

V šolnino so zajeti stroški opravljanja diplomskega oziroma magistrskega izpita, vpisnina, stroški izdaje različnih potrdil in drugi administrativni stroški.

V šolnino niso zajeti stroški izdaje dvojnikov dokumentov, preklica dokumentov, šolnine za dodatni semester študija, neobveznih strokovnih izletov in drugih neobveznih obštudijskih dejavnosti šole, ter stroškov škode, ki bi jo študent povzročil na objektu in opremi šole ali škode, ki bi jo povzročil drugim študentom.