DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Moderen, kompleksen in napreden študij vizualnih umetnosti

 • DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

  (Spletne strani so v prenovi!)

  Šola za risanje in slikanje je razvila originalen visokošolski dodiplomski študijski program Slikarstvo z namenom usposabljanja študentov s specifično likovno nadarjenostjo za samostojno ustvarjanje na področju slikarstva ter širšem področju lepih umetnosti in modernih vizualnih praks. Temeljni cilji programa so trije, ki so med seboj odvisni in prepleteni:

  • sposobnost diplomantovega zrelega in suverenega ustvarjanja na temelju trdne in temeljite likovne izobrazbe, pridobljene z ateljejskim, teoretskim in strokovnim delom, na osnovi katere diplomant gradi svoj likovni nazor
  • sposobnost reševanja nalog pri delu v poklicih, ki zahtevajo temeljito likovno (pred)znanje in veščo uporabo likovnih orodij
  • spoznavanje z osnovami tehnologij in paradigm, ki se jih uporablja pri sodobnih umetniških praksah v 21. stoletju

  Diplomant je torej kompetenten ustvarjalec, ki je sposoben učinkovito in uspešno uporabiti svoja znanja, poiskati in uporabiti vire in opravljatti najzahtevnejše naloge. Lastno mu je razumevanje, primerjanje, celostno interpretiranje ugotovitev, povezovanje rezultatov (analize in sinteze) z različnimi teorijami in likovno-umetniškimi koncepti. V procesu izobraževanja študenta navajamo na (samo)kritičnost, spodbujamo samoiniciativnost in ustvarjalno drznost pri samostojnem umetniškem delu v tistem mediju, ki mu najbolj ustreza. Vsled dejstva, da umetniško delo samo po sebi (oziroma v skladu z osebno opredelitvijo ustvarjalca) često ne zadošča več, študenta učimo tudi promocije, komunikacije z javnostmi, postavljanjem umetniškega dela v kontekst.

  Predstavitveni zbornik dodiplomskega študija Kliknite za ogled

  Kako se izvaja izredni dodiplomski študij Kliknite za ogled

   

 • MAGISTRSKI ŠTUDIJ

  Magistrski študijski program Slikarstvo je originalen umetniški program, ki je izrazito moderno in projektno zasnovan. Razvil se je na osnovi dolgoletnih izkušenj podiplomskega izobraževanja Šole za risanje in slikanje pred bolonjsko prenovo šolstva. Študent se poglobljeno ukvarja z analizo lastnega dela in ga vrednoti v kontekstu širše historične analize vizualnih medijev; navaja se samostojno umetniško in strokovno delovati v širokem polju moderne umetnosti, tudi s poudarkom na novomedijskih lastnosti, kot so interaktivnost večpredstavnost, postprodukcija. Študent pridobiva teoretičnega in praktičnega znanja za vodenje kompleksnih projektov, v katere je možno vključiti tudi strokovnjake iz drugih področij. Seznanja se z osnovami (samo)promocije in odnosov z javnostmi, ki so potrebni za vodenje zahtevnih projektov ter možnosti uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij in storitev v ta namen. Študentov ustvarjalni potencial se odrazi v realizaciji magistrskega projekta, ki suvereno vstopa v polje umetnosti kot originalna in samosvoja umetniška stvaritev.

   

  Na magistrski študij se lahko vpišejo ustvarjalci z vseh likovno-umetniških področij. Področja študija so lahko vsebine slikarstva, kiparstva, grafike in drugih lepih umetnosti, fotografije, filma in videa (režija, montaža, kamera, direktor fotografije), animacije, kostumografije, scenografije, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja (grafičnega, modnega, industrijskega, oblikovanja tekstilij in drugega oblikovanja), novih medijev, spletne umetnosti in vseh drugih sodobnih vizualnih praks. Magistrski študij je logična in smiselna nadgradnja dodiplomskega študija; naše 25-letne izkušnje nam izkazujejo, da je v povprečju potrebno pet let študija, da nadarjen študent zmore samostojno, zrelo in suvereno vstopati v kompleksno in zahtevno umetniško sfero.

  Ste vedeli, da se na magistrski študij lahko vpišejo tudi ustvarjalci, ki niso diplomanti likovnih šol?

   

  Predstavitveni zbornik magistrskega študija Kliknite za ogled